AR-GE VE TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ TALEPLERİ

Ar-Ge ve
Teknoloji İşbirliği Talepleri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ülkemiz havacılık ve uzay sanayisinin gelişmesine öncülük etme misyonu doğrultusunda, araştırma, teknoloji geliştirme, eğitim ve öğretim faaliyetlerini temel alan gelişim modeline göre bilimsel ve teknolojik işbirliklerine önem vermektedir.

 

Bu kapsamda, ''Web Başvuru Takip Sistemi'' aracılığıyla, yenilikçi fikirlerinizi, Ar-Ge proje önerilerinizi, Ar-Ge ve teknoloji odaklı işbirliği taleplerinizi iletebilirsiniz.

 

Başvuru için tıklayınız.