İNOVASYON VE TEKNOLOJİ

01
İŞ BİRLİKLERİ
02
PROJELER
03
ÖDÜLLER
04
AKADEMİK FAALİYETLER
05
ETKİNLİKLERE KATILIM

41 Farklı Üniversite ile işbirliği

UAV Turkey Yarışmasında TUSAŞ Özel Ödülü 2 Ay Süreli Ücretli Staj İmkanı

Yerlileştirme ve Millileştirme Faaliyetleri Kapsamında Firma Ziyaretleri ve Toplantılar

Fırat Üniversitesi'nde Patent Mühendisliği Sertifikalı Eğitim

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı 9 Farklı Üniversite 69 Doktoralı Araştırmacı Yetiştirme

TÜBİTAK SAYEM Rotorlu İHA Platformları için Teknoloji Yol Haritası ve Yenilik Ağı Projesi Başvurusu

Teknoloji Merkezlerimiz Kapsamında değerlendirilen 36 Proje Önerisi ve başlatılan 4 Proje

Tübitak 1515 İMPET Öncül Ar-Ge Laboratuvarı

1003 Öncelikli Alanlar çağrısına 12 Başvuru 2.aşamaya geçen 7 öneri

Özkaynak Ar-Ge Projeleri kapsamında 11 adet yeni proje önerisi, 11 adet proje değişiklik önerisi ve 4 adet proje kapanış değerlendirmesi

20 adet Özkaynak Ar-Ge Projesi için ulusal destek başvurusu; 3 adet Özkaynak Ar-Ge Projesi için uluslararası başvuru

Ar-Ge 250 Araştırması İki İkincilik Bir Üçüncülük

13. Dönem Teknoloji Ödülleri'ne HÜRKUŞ projemiz için Teknoloji Büyük Ödülü

ISIF 2018 WIPO En İyi Yerli Buluş Ödülü 2 Altın, 5 Gümüş ve 1 Bronz Madalya

ODTÜ Yılın Tezi Ödülü

Dr. Akın Çakmakçı "Sanayide Uygulanmış Örnek Akademik Tez Çalışmaları" kategorisinde ödül

İnovalig'de İnovasyon Stratejisi Kategorisinde İlk Beşteyiz

Asian/Australian Rotorcraft Forum'da En İyi Bildiri Ödülü

TUSAŞ Personeli Yayın Sayısı %45 Artış

Lisansüstü Öğrenime Devam Eden Personel Sayısında %40 Artış

Lisansüstü Mezun Olan Personel Sayısında %30 Artış

11 Farklı Üniversite 19 Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi 70 Lisans Öğrencisinin Yetiştirilmesi

VII. Ulusal Havacılık ve Uzak Konferansı'nda (UHUK) sunulan 35 bildiri

SAVTEK, Savunma Sanayi 20 Yıl Trendleri Paneli Hava Platformları İçin Geleceğin Teknolojileri

Maltepe Üniversitesi Havacılık Sempozyumu

SSB Kompozik Yol Haritası Çalışması Lider Kuruluş

SSB Eklemeli İmalat Yol Haritası Çalışmalarına Katılım

NATO Faaliyetlerine Katılımda Artış

TEKNOLOJİ VİZYONUMUZ
& PROGRAMLARIMIZ
Teknoloji Yol Haritası

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, geleceğin teknolojilerini ve savunma sanayimizin stratejik hedefleri doğrultusunda kazanılması gereken yetkinlikleri Teknoloji Yol Haritası (TYH) ile takip etmektedir.

LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı

LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı, geleceğin gözü yükseklerde mühendislerine lisans bitirme projelerini Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile gerçekleştirme imkanı sunan “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı“dır.

Teknoloji Merkezi Proje Çağrıları

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Teknoloji Merkezleri aracılığıyla, öncül Ar-Ge misyonuna bağlı olarak, Türkiye ve dünyadaki yenilikçi gelişmeler ile ilgili uygulamaları inceler.

Ar-Ge ve Teknoloji İşbirliği Talepleri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ülkemiz havacılık ve uzay sanayisinin gelişmesine öncülük etme misyonu doğrultusunda, araştırma, teknoloji geliştirme, eğitim ve öğretim faaliyetlerini temel alan gelişim modeline göre bilimsel ve teknolojik işbirliklerine önem vermektedir.

Üniversite Sanayi İşbirliği Protokolleri

Üniversite ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında, eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin işbirliğini geliştirme, belirlenen konularda ortak araştırma ve geliştirme projeleri başlatma, ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize etme gibi işbirliği faaliyetlerine yönelik esas ve kuralları belirlemek üzere

TUSAŞ Bilimsel Araştırmalar Programı (TUSAŞ BAP)

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası ve faaliyet alanları ile ilgili tez çalışmalarının bütçe ve sanayi danışmanlığı ile desteklenmesi için TUSAŞ Bilimsel Araştırmalar Programı (TUSAŞ BAP) yürütülmektedir.

Ar-Ge İşbirliği Çağrıları

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası / Kazanım Planında yer alan ve öncelikli teknoloji konularında paydaşlarımızla gerçekleştirmeyi planladığımız ve ürün gruplarında yürütülmesi planlanan Ar-Ge projeleri için belirli dönemlerde Ar-Ge işbirliği çağrıları yayımlanmaktadır.

Özkaynak AR-GE Projeleri

Şirketimizin kendi ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda kendi öz kaynağıyla bir kısmını ya da tamamını finanse ettiği ve Şirketimiz personeli tarafından yürütülen Ar-Ge Projeleridir.

Tematik Çalıştaylar

Belirli teknoloji alanlarında uzman olan öğretim üyeleri ile ilgili Şirket uzmanlarının bir araya getirilmesi sağlanarak, Şirketimizin stratejik hedefleri ve Teknoloji Yol Haritası doğrultusunda belirlenen öncelikli çalışma konularında birlikte ön proje tanımlarını oluşturmaları amacıyla çalıştaylar düzenlenmektedir.

Teknoloji Merkezleri

TUSAŞ Teknoloji Merkezleri’nde, diğer mühendislik direktörlükleri ile koordineli şekilde aşağıda tanımlanan görev ve sorumluluk alanları çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürütülür