İNOVASYON VE TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ VİZYONUMUZ
& PROGRAMLARIMIZ
Teknoloji Yol Haritası

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, geleceğin teknolojilerini ve savunma sanayimizin stratejik hedefleri doğrultusunda kazanılması gereken yetkinlikleri Teknoloji Yol Haritası (TYH) ile takip etmektedir.

LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı

LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı, geleceğin gözü yükseklerde mühendislerine lisans bitirme projelerini Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile gerçekleştirme imkanı sunan “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı“dır.

Teknoloji Merkezi Proje Çağrıları

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Teknoloji Merkezleri aracılığıyla, öncül Ar-Ge misyonuna bağlı olarak, Türkiye ve dünyadaki yenilikçi gelişmeler ile ilgili uygulamaları inceler.

Ar-Ge ve Teknoloji İşbirliği Talepleri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ülkemiz havacılık ve uzay sanayisinin gelişmesine öncülük etme misyonu doğrultusunda, araştırma, teknoloji geliştirme, eğitim ve öğretim faaliyetlerini temel alan gelişim modeline göre bilimsel ve teknolojik işbirliklerine önem vermektedir.

Üniversite Sanayi İşbirliği Protokolleri

Üniversite ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında, eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin işbirliğini geliştirme, belirlenen konularda ortak araştırma ve geliştirme projeleri başlatma, ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize etme gibi işbirliği faaliyetlerine yönelik esas ve kuralları belirlemek üzere

TUSAŞ Bilimsel Araştırmalar Programı (TUSAŞ BAP)

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası ve faaliyet alanları ile ilgili tez çalışmalarının bütçe ve sanayi danışmanlığı ile desteklenmesi için TUSAŞ Bilimsel Araştırmalar Programı (TUSAŞ BAP) yürütülmektedir.

Ar-Ge İşbirliği Çağrıları

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası / Kazanım Planında yer alan ve öncelikli teknoloji konularında paydaşlarımızla gerçekleştirmeyi planladığımız ve ürün gruplarında yürütülmesi planlanan Ar-Ge projeleri için belirli dönemlerde Ar-Ge işbirliği çağrıları yayımlanmaktadır.

Özkaynak AR-GE Projeleri

Şirketimizin kendi ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda kendi öz kaynağıyla bir kısmını ya da tamamını finanse ettiği ve Şirketimiz personeli tarafından yürütülen Ar-Ge Projeleridir.

Tematik Çalıştaylar

Belirli teknoloji alanlarında uzman olan öğretim üyeleri ile ilgili Şirket uzmanlarının bir araya getirilmesi sağlanarak, Şirketimizin stratejik hedefleri ve Teknoloji Yol Haritası doğrultusunda belirlenen öncelikli çalışma konularında birlikte ön proje tanımlarını oluşturmaları amacıyla çalıştaylar düzenlenmektedir.

Teknoloji Merkezleri

TUSAŞ Teknoloji Merkezleri’nde, diğer mühendislik direktörlükleri ile koordineli şekilde aşağıda tanımlanan görev ve sorumluluk alanları çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürütülür