SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TÜM GÜCÜMÜZLE HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türk Havacılık Uzay Sanayii olarak, sorumluluklarımızla, değerlerimizle, Ar-Ge’ye dayalı başarılarımızla küresel ölçekte yükselişimizi sürdürüyoruz. Sürdürülebilir rekabetçi avantaj sağlamak için yenilikçi teknolojileri takip ederek ve ürünlerimize entegre ederek, havacılık ve uzay ekosistemine yön veren öncü bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Sadece hava aracı geliştirmek değil, aynı zamanda dünya üzerinde olumlu etkiler bırakmak için çalışıyoruz. Gelecek nesiller için, havacılıkta öncü sürdürülebilir uygulamaları devreye alıyoruz. Doğal kaynaklarımızı koruma, enerji verimliliği, sıfır atık, geri dönüşüm gibi çevresel konularda önemli adımlar atıyoruz.

Daha çok çocuğumuzun ve gencimizin hayallerindeki mesleği yapmaları için büyüyor, istihdamımızı ve tedarikçi sayımızı artırıyoruz. Ülke ekonomisine, topluma ve yeşil geleceğe ne kadar faydamız olursa, ne kadar çok hayali gerçekleştirirsek kendimizi o kadar başarılı hissediyoruz.

TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE

Türk Havacılık Uzay Sanayii olarak, sorumlu üretim, değer yaratma, çevreyi koruma, sürekli dönüşüm ve iyileştirme prensiplerini gözeterek sürdürülebilir kalkınma amaçlarını iş süreçlerimize entegre ediyoruz.

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızı havacılık, uzay ve savunma sanayii alanlarında, sürekli iyileştirme ilkesiyle tüm süreçlerde çevresel etkileri yasal ve diğer şartlara uygun olarak azaltarak kirliliğin önlenmesini sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadeleyi göz önünde bulundurarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak politikamız kapsamında yürütüyoruz.

2021 YILI ÖNE ÇIKAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİMİZ
TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE
Karbon Ayak İzimiz
0,15 tCO2e/(m2)
Atıksu Geri Kazanım Oranımız
%45
Topladığımız Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılma Oranı
%59
Faaliyetlerimiz Sonucu Oluşan Atıkların Geri Dönüşüm / Geri Kazanım Oranı
%99
Kojenerasyon Tesisimizdeki Üretimle Sağladığımız Tasarruf
21.962.008 ₺
Sürekli İyileştirme Çalışmalarımız Sonucunda Salınımı Engellenen CO2 Miktarı
16.000 Ton
GÜÇLÜ İNSAN KAYNAĞI VE TOPLUM

İnsan Kaynakları Politikamızı; yüksek nitelikli insan kaynağını ülkemize ve Şirketimize kazandırmak, geliştirmek, vizyonumuza bağlı aidiyetin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturduk. İnsan kaynakları uygulamalarımızı dürüstlük, güvenilirlik, yaratıcılık, verimlilik ve paydaş memnuniyeti olarak belirlediğimiz kurumsal değerlerimizden ödün vermeksizin hayata geçiriyoruz.

Türk Havacılık Uzay Sanayii olarak çalışanlarımızın mutlu ve motive bir şekilde çalışmalarını temin etmek için adalet ve eşitlik ilkelerini gözeterek huzurlu bir iş ortamı sağlamayı hedefliyoruz. İnsan kaynakları süreçlerimizi çalışanlarımızı odağımıza alarak tasarlıyor, İnsan Kaynakları Yönetimimizin temelini oluşturan ilkelerin sürekliliğini sağlamak amacıyla projeler geliştiriyoruz.

2021 YILI ÖNE ÇIKAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİMİZ
GÜÇLÜ İNSAN KAYNAĞI VE TOPLUM
Kadın Çalışanlarımızın Yönetici Pozisyonunda Görevlendirilme Oranı
%19,2
İşe Başlayan Çalışan Sayımız
2179
Akademi Bünyesinde Sağlanan Farklı Eğitim Sayımız
796
Staj İmkanı Sağladığımız Öğrenci Sayısı
2.056
YÜKSEK EKONOMİK REFAH

Türk Havacılık Uzay Sanayii olarak uçak, helikopter, insansız hava araçları ve uydu gibi hava-uzay platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında ülkemizin öncü teknoloji merkezi konumunda bulunuyoruz.

Sahip olduğumuz geniş ürün gamını küresel pazarlardaki en güncel gereksinimlere göre şekillendirmeyi ve müşterilerimize en uygun tasarımları sunmayı amaçlıyoruz. Özgün ürünlerimiz ve çözümlerimizle küresel pazarlarda öne çıkıyoruz. Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ölçekte ilk 100 oyuncu arasında yer alıyoruz.

2021 YILI ÖNE ÇIKAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİMİZ
YÜKSEK EKONOMİK REFAH
Yürüttüğümüz Ar-Ge Projesi Sayısı
120
Yıl İçerisinde Çalıştığımız Tedarikçi Sayısı
1.030
İhracat Hacmimiz
365.090.906 $
Toplam Ar-Ge Harcamamız
4.389.000.000 ₺
SAĞLAM BİR YÖNETİŞİM YAPISI

Türk Havacılık Uzay Sanayii olarak faaliyet gösterdiğimiz havacılık ve uzay sektörünün taşıdığı kritik önem nedeniyle kurumsal yönetim ilkeleri olan adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk doğrultusunda hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde çalışmalarımızı yerine getiriyoruz. Misyonumuz gereği sektörün ülkemizdeki öncüsü olarak hareket ederken, vizyonumuz gereği uluslararası alanda da yükselmeye devam ediyoruz.

Etik yapılanmamız ile çalışanlarımızın birbirleriyle ve diğer gruplar ile daha uyumlu ilişkiler geliştirmesini sağlamayı, daha mutlu bir çalışma ortamı tesis etmeyi amaçlıyoruz.

Kurumsal Risk Yönetimi Politikamız kapsamında; stratejik hedeflerimize ulaşmak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler dâhilinde karşılaşabileceğimiz her türlü fırsat ve tehdidi proaktif olarak yöneterek, kurumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Risklerimizi, süreçlerimizle entegre olarak tanımlıyor ve stratejik hedeflerimizle uyumlu risk yönetimi stratejileri oluşturuyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPOLARIMIZ

2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu (Türkçe) indirmek için tıklayınız.