TUSAŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR PROGRAMI (TUSAŞ BAP)

TUSAŞ
Bilimsel Araştırmalar Programı (TUSAŞ BAP)

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası ve faaliyet alanları ile ilgili tez çalışmalarının bütçe ve sanayi danışmanlığı ile desteklenmesi için TUSAŞ Bilimsel Araştırmalar Programı (TUSAŞ BAP) yürütülmektedir.

 

Başvuru Süreci: TUSAŞ BAP kapsamında proje önerilerinin bağlantıdaki Başvuru Formuna uygun olarak, formda belirtilen ek dokümanlar ile birlikte hazırlanması ve tez danışmanı tarafından usi@tai.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Değerlendirme Süreci: TUSAŞ içerisinde tez konusuna uygun bölümlerle koordinasyon sağlanarak, ilgili uzmanlardan oluşturulan Değerlendirme Komitesi (DK) tarafından TUSAŞ BAP proje önerileri değerlendirilmektedir. Olumlu değerlendirilen projeler için, tez danışmanının da katılım sağlayacağı işbirliği toplantısında tez öğrencisi tarafından DK üyelerine sunum yapılması ve projenin kapsamında mutabık kalınması durumunda destek kararı verilmesi planlanmaktadır. 

 

Lisansüstü öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00 ve üstü olması beklenmektedir. İlgili öğrencinin tez aşamasına geçme şartı aranmamakta olup, ders aşamasında olan öğrencilerin başvuruları da kabul edilmektedir.

 

Proje İzleme ve Kapanış Süreci: Yüksek lisans tezleri için 6 aylık, doktora tezleri için ise 12 aylık gelişme raporları ile proje faaliyetleri izlenmektedir. TUSAŞ BAP projelerinin başarıyla sonuçlandırılması için, projede tanımlanan iş paketlerinin başarıyla tamamlanması ve lisansüstü tezin yayımlanması beklenmektedir. Tez çalışması tamamlandığında DK üyelerine bir kapanış sunumu yapılarak süreç tamamlanacaktır.

 

Bütçe: TUSAŞ BAP için vergiler dâhil bütçe üst sınırı ve desteklenmesi uygun görülen destek kalemleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

 

 

Yüksek Lisans

Doktora

Makine-teçhizat

Sarf malzeme

Hizmet alımı

20.000 TL

40.000 TL