ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ

Üniversite Sanayi
İşbirliği Protokolleri

Üniversite ile TUSAŞ arasında, eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğini geliştirme, belirlenen konularda ortak araştırma ve geliştirme projeleri başlatma, ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize etme gibi işbirliği faaliyetlerine yönelik esas ve kuralları belirlemek üzere protokoller imzalanmaktadır.

İşbirliği Protokolü İmzalanan Üniversiteler Listesi
DETAYLAR

Ankara Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Erzurum Teknik Üniversitesi

Gazi Üniversitesi EKTAM (Eklemeli İmalat Teknolojileri Merkezi)

Gebze Teknik Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Kara Harp Okulu

Koç Üniversitesi

Milli Savunma Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

OSTİM Teknik Üniversitesi

Samsun Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

University of Texas, Arlington

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

University of Malaya