PROF.DR. İBRAHİM USLAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr. İbrahim USLAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılında Çanakkale’de doğan Uslan, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında önce yüksek lisans ardından doktora çalışmalarını aynı üniversitede tamamladı. Doktora çalışmaları sırasında University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST)’de altı ay süreyle misafir araştırmacı olarak bulundu. 1989 ve 2003 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştığı Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümüne 2003 yılında yardımcı doçent olarak atandı. 2006 yılında önce doçent ünvanı, 2012 yılında ise profesör ünvanı aldı. Aynı üniversitede Bölüm Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra, Fakülte Kurulu Üyeliği ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.


On bir yıl teknik sorumlu ve yardımcı editörlük görevlerinde bulunduğu Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, bu süre içerisinde SCI veri tabanında taranmaya başlandı. Çeşitli uluslararası konferanslarda düzenleme kurulu üyeliği ve Türk Toz Metalurjisi Derneğinde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı. Danışmanlığında beş doktora tezi, on’dan fazla yüksek lisans tezi tamamlandı. Ulusal ve uluslararası yirmi beş projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. Yüz elliye yakın ar-ge ve sanayi projesinde hakemlik yaptı. Gazi Üniversitesindeki lisans ve lisansüstü derslerinin yanı sıra çeşitli dönemlerde Başkent Üniversitesinde ve yedi yıl süreyle TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde dersler verdi.


2016-2020 yılları arasında Gazi Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Uslan, rektörlüğü döneminde; Gazi Üniversitesi ilk on Araştırma Üniversitesinden biri oldu. TUSAŞ'ın teknik personel ihtiyacına yönelik olarak TUSAŞ-Kazan MYO bünyesinde Uçak Teknolojisi programı açıldı. ASELSAN Akademi Lisansüstü Programının paydaşı dört üniversiteden biri Gazi Üniversitesi oldu. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde SSB, TUSAŞ, ASELSAN ve Gazi Üniversitesi’nin kurucu ortağı ve sermayedarı olduğu Teknoloji Geliştirme Bölgesi TeknoHAB kuruldu. 2018 yılında üç ay süreyle tedviren aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten Uslan, 2021-2023 yılları arasında Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.Evli ve iki çocuk babasıdır.


19 Eylül 2023 tarihi itibarıyla TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir.