GÖKTÜRK-Y GÖKTÜRK-Y
KEŞİF GÖZETLEME
UYDU SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ

GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme (GÖKTÜRK-Y) Projesi; GÖKTÜRK-1 Uydu Sistemi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kazandığı yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama (Elektro-Optik) kabiliyetinin GÖKTÜRK-1 Uydusu’nun görev ömrü sona erdiğinde de devam ettirilmesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu kapsamdaki ihtiyaçlarına azami ölçüde cevap verebilecek milli bir uydu sisteminin tasarlanmasına yönelik bir projedir.

 

GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi; uydu, sabit ve taşınabilir yer istasyonlarının geliştirilmesini, fırlatma ve yörünge öncesi operasyonlar ile buna yönelik hizmetleri, entegre lojistik destek faaliyetlerini ve gerekli diğer sistem ve servisleri içermektedir. Proje kapsamında çok yüksek çözünürlüklü elektro-optik kamera dâhil uydu alt sistemlerinin kademeli bir yaklaşım çerçevesinde milli imkânlar ile sağlanması planlanmıştır.

 

GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi Sözleşmesi SSB ile TUSAŞ arasında Haziran 2021 tarihinde imzalanmış olup proje kapsamındaki çalışmalar hâlihazırda planlandığı şekilde icra edilmeye devam etmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik Özellikler
Faydalı Yük
Elektro-Optik Kamera
Yörünge
~ 700 km

Güneş Eş Zamanlı

Yer Örnekleme Mesafesi
< 1 m
Tekrar Ziyaret Zamanı
~ 2,5 Gün
Tasarım Ömrü
7 Yıl
Kütle
~ 1000 kg
Görüntüleme Modları
Nokta, Şerit, Geniş Alan, Stereo