TEDARİKÇİ KALİTE

TEDARİKÇİ KALİTE

"Özgün ürünlere sahip ve küresel rekabet gücüne ulaşmış, Dünya markası havacılık ve uzay şirketi olmak" vizyonu ve "sürekli iyileştirme yaklaşımıyla müşteri memnuniyeti sağlamak" kalite politikası ile yola çıkan TUSAŞ, hızla büyüyen küresel pazarda, öncü kuruluşlardan olmak için, tedarik zincirini güçlendirme ve sürekli iyileştirme hedefindedir.

IAQG (International Aerospace Quality Group) üyeliği ile birlikte TUSAŞ, sadece kural uygulayıcı değil, ayrıca, Dünya'nın sayılı büyük havacılık firmaları ile birlikte kural koyucu konumuna da gelmiştir.

Yerli ve Yabancı Tedarikçilerimiz, TUSAŞ  bünyesinde üretilmekte olan İnsansız Hava Aracı, Askeri ve Sivil Uçak, Uzay, Helikopter projeleri için son ürüne etki eden parça alımı yapılan tüm firmaları kapsamaktadır.

TUSAŞ'ın halihazırda 1000'in üzerinde onaylı yerli ve yabancı tedarikçisi bulunmakta olup, TUSAŞ bu tedarikçilerinin desteği ile de büyüyerek küresel anlamda güçlü bir firma olmayı hedeflemektedir.

Buradaki amaç, otorite, regülasyonlar, standartlardan doğan isterleri, müşteri gereksinimlerini tek bir yerden tüm tedarikçilerimize hızlı ve etkin bir şekilde aktarabilmek ve tedarikçilerimizle kalite verilerini interaktif olarak paylaşabilmek için bir arayüz sağlamaktır.

ONAYLI KAYNAK LİSTESİ

1000'in üzerinde, küçük, orta ve büyük ölçekli firma ile çalışan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bu firmaları, kategorisine, iş tanımına, Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına ve gerekli gördüğü durumda Kalite Yönetim Sistemi denetim sonuçlarına göre Onaylı Kaynak Listesine dahil etmektedir.

Ayrıca, Onaylı Kaynak Listesinde yer alan firmalar periyodik olarak Kalite Yönetim Sistemi denetimlerine tabi tutularak, firmaların performansları gözden geçirilir ve Onaylı Kaynak Listesinin güvenilir bir biçimde devamlılığı sağlanır.

DIŞ KAYNAKLI ONAYLI PROSES LİSTESİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii veya müşteri spesifikasyonlarına göre firmalarda gerçekleştirilen özel prosesler, Proses denetimlerine tabi tutularak Dış Kaynak Onaylı Proses Listesi'ne dahil edilmektedir.

Proses sınıflandırmaları Proses Kontrol Departmanı tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii/Müşteri proses şartnamelerine göre belirlenmektedir.

KALİTE TEMİNATI GEREKSİNİMLERİ

Tedarikçilerimiz, müşteri memnuniyeti sağlamak için, hurda oranlarını azaltarak, zamanında ve uygun ürün teslimatını sağlamak adına kalite yönetim sistemini oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.

Tedarikçilerimizin Kalite Yönetim Sistemi standartlarının, aktarılan işin kapsamına göre, aşağıdaki standartlardan en az bir veya birkaçı ile uyumlu olması beklenmektedir ;

DURUYULAR

Yeni Duyuru (26.02.2019) - Airbus Projeleri Kapsamında Çalışılan Tüm Tedarikçilerin Dikkatine, bilgilendirme mektubuna ulaşmak için...