YERLİLEŞTİRME

Yerlileştirme

TUSAŞ Özgün Ürünlerinde Kullanılan ve Yerlileştirilmesi Planlanan Ürünler Raporu Yayınlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak yurt savunmasına en üst düzeyde katkı sağlayabilmek için son dönemde Şirketimiz tarafından özgün ürünlerimizde yer alan kısıtlayıcı düzenlemelere tabi ve yurtdışından tedarik edilmekte olan ürünlerin yerlileştirilmesine, yurtiçinde milli imkânlarla özgün olarak geliştirilip üretilmesine önem vermekteyiz. Bu konuda Şirket içinde tüm birimlerimizin katılım sağladığı bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Özgün ürünlerimizin ihtiyaçlarına yönelik öncelikli ürün, sistem, malzeme ve proseslerimiz belirlenmiştir. Yurt içindeki firmalarımız ile işbirliği içinde yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarımızı sürdürerek her bir ana kalem için ihtisas sahibi olacak şirketler oluşturmak ana hedef olarak belirlenmiştir. Güçlü bir tedarik zincirine sahip olmanın küresel bir şirket olma yolunda anahtar nitelik taşıdığına inanmaktayız.

TUSAŞ'ın özgün ürünleri kapsamında tedarik edilen ve yerlileştirilmesi planlanan ürün / sistem / bileşen, malzeme ve prosesleri sunmak üzere “TUSAŞ Özgün Ürünlerinde Kullanılan ve Yerlileştirilmesi Planlanan Ürünler Raporu” hazırlanmıştır.

Yayınlanan rapor içerisinde; TUSAŞ Özgün Ürünlerinde kullanılan ve yerlileştirilmesi hedeflenen her bir kalem için Savunma Sanayi Teknoloji Taksonomisi ilişkisi, teknoloji tanımı, platformlardaki kullanım durumu, yapılması gereken testler ve özel gereksinimler belirtilmiş ve aşağıda belirtilen kırılıma göre gruplanmıştır.

 • İtki Sistemi
 • Yakıt Sistemi
 • İniş Takımı Sistemi
 • İklimlendirme Sistemi
 • Hidrolik Sistemi
 • Kanopi / Saydam
 • Pervane
 • Rotor
 • Hidrolik Hareketlendiriciler
 • Elektromekanik Hareketlendiriciler
 • Test Sensörleri (Veri Toplama Sistemi)
 • Pitot Tüp
 • Silah Sistemleri
 • Ham Malzemeler
 • Prosesler


TUSAŞ Özgün Ürünlerinde Kullanılan ve Yerlileştirilmesi Planlanan Ürünler Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.

TUSAŞ'ın yerlileştirme faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi almak için yerlivemilli@tai.com.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.

TUSAŞ bünyesinde yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetleri, açık çağrılar ve işbirlikleri hakkında bilgi almak için İnovasyon ve Teknoloji sayfasını ziyaret edebilirsiniz.